:

Vad är Ekobetong?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Ekobetong?
  2. Vad är Slaggbetong?
  3. Is cement-based grout a good choice for your home?
  4. Can you use grout to pour a concrete slab?
  5. What is grout used for?

Vad är Ekobetong?

I ECO-Betong har delar av cementen ersatts av slagg, en restprodukt från stålindustrin. Det minskar koldioxidutsläppen från tillverkningen radikalt, liksom uttaget av jungfrulig kalksten. Beroende på typen av användningsområde kan betongens klimatbelastning minska med upp till 50 procent.

Vad är Slaggbetong?

Betong måste innehålla en viss andel cement för att hålla ihop. Men det går att späda ut betongen med andra material för att på så sätt minska behovet av att bränna kalkstensmjöl. En metod är att använda masugnsslagg. Slaggen, som är en avfallsprodukt som uppstår vid tillverkning av stål, har cementliknande egenskaper.

Is cement-based grout a good choice for your home?

For the most part, cement-based grout has a history of doing the job it’s meant to do. There are, however, some issues with cement-based grout that make it a not-so-good choice for your ...

Can you use grout to pour a concrete slab?

If reinforced properly with rebar or welded wire fabric, grout can be used to pour a slab. It is much more expensive than a concrete mix with sand and aggregate, but if it was left over from a job, and it was free, go for it.

What is grout used for?

Grout is a dense fluid which is used to fill gaps or used as reinforcement in existing structures. Grout is generally a mixture of water, cement, and sand and is employed in pressure grouting, embedding rebar in masonry walls, connecting sections of pre-cast concrete, filling voids, and sealing joints such as those between tiles.