:

Hur många klasser kan jag sätta på ett html element?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur många klasser kan jag sätta på ett html element?
  2. Vad skiljer ID från Class?
  3. Vilka två delar består ett HTML-dokument av?
  4. Hur länkar du in en extern css fil?
  5. Vad är en entitet i HTML?

Hur många klasser kan jag sätta på ett html element?

Ett element kan ha en eller flera klasser. Klasserna är separerade av mellanrum och kan inte innehålla mellanslag i sig. Ett element kan endast ha ett ID och det måste vara unikt inom sitt sammanhang (dvs.

Vad skiljer ID från Class?

class är ett attribut som används för att klassificera element. Till skillnad från id så kan det finnas flera element med samma klass på en sida. Man kan alltså föreställa sig att man grupperar element med varandra.

Vilka två delar består ett HTML-dokument av?

med sluttagg Den bildar dokumenthuvud som skickas först till webbläsaren från webbservern. I den skickas information om det som bildar själva webbsidan. TITLE och META ingår i dokumenthuvudet. med sluttaggen I den skapar man webbsidans innehåll- text, bilder tabeller etc.

Hur länkar du in en extern css fil?

Det finns olika sätt att skriva css-kod:

  1. I en extern fil, som man döper till filnamn. css.
  2. I en -tagg. Som då oftast placeras i början (head) på en webbsida.
  3. Inuti en formaterbar tagg (t. ex ) ger en grön text inom en -tagg.

Vad är en entitet i HTML?

Entiteter. Taggar i HTML börjas med tecknet < och avslutas med >, men hur gör man om man vill använda dessa tecken till annat? Om jag vill säga att 3 är större än 4 eller om jag vill skriva HTML-kod så att den syns? Svaret är entiteter .