:

Hur mycket betong produceras i Sverige?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket betong produceras i Sverige?
  2. Hur mycket betong används i Sverige?
  3. Hur mycket cement importeras till Sverige?
  4. Hur mycket cement används i Sverige per år?
  5. Vem kom på betong?
  6. Hur gammal är cement?

Hur mycket betong produceras i Sverige?

Den svenska betongbranschen omsätter cirka 24 miljarder kronor per år och sysselsätter cirka 7 000 personer. Betongföretagen finns över hela Sverige och bidrar till sysselsättning och samhällsutveckling på många orter i landet. Totalt produceras mer än fem miljoner kubikmeter betong i Sverige årligen.

Hur mycket betong används i Sverige?

30 miljarder ton används varje år till våra bostäder, byggnader, tunnlar, broar och vägar.

Hur mycket cement importeras till Sverige?

Cirka 10-15 procent av den cement som används i Sverige importeras i dagsläget. Men varken på kort eller lång sikt är import en lösning på cementkrisen efter Cementas bakslag i domstolen, enligt SGU.

Hur mycket cement används i Sverige per år?

Förbrukningen av betong i Sverige är ca 277 kg/invånare och år. I Slite produceras ca 75 procent av cementen som behövs för den betongen, vilket också uppges av branschen och Boverkets rapport bekräftar.

Vem kom på betong?

Den som blivit mest känd som den armerade betongens uppfinnare är dock Joseph Monier (), fransk tekniker, ursprungligen trädgårdsmästare. År 1867 fick han patent på stora blomkrukor av betong, på en stomme av järnstänger eller trådduk.

Hur gammal är cement?

Betongens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden, och redan så tidigt som 500 år f.kr. använde etrusker i Italien materialet. Under ett par århundraden f.kr. till ett par århundraden e.kr hade betongen sin storhetstid och användes till alla typer av byggen.