:

Vilka stenar kan man ha i bastu?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vilka stenar kan man ha i bastu?
  2. Vilket träslag ska man ha i bastu?
  3. Vad är Bastusten för typ av sten?
  4. Hur stort aggregat till bastu?
  5. Hur värms en bastu?
  6. Hur monterar man Bastulavar?
  7. Kan man ha furupanel i bastu?

Vilka stenar kan man ha i bastu?

Bastustenar måste klara flera stora värmeväxlingar och dra åt sig fukt utan att de spricker och går sönder. Stenarna måste ha rätt storlek för ditt bastu paket så att luften kan cirkulera väl. Därför finns det tre vanliga sorter sten som används och det är: Olivin, diabas och keramiska stenar framtagna för bastus.

Vilket träslag ska man ha i bastu?

När man ska välja träslag till bastun handlar det mycket om tycke och smak. Det är dock att föredra ett träslag som inte drar åt sig värme, till lavarna vill man gärna ha ett kvistfritt virke som inte kodar. De vanligaste virkessorterna är obehandlad asp, värmebehandlad asp, al, ceder och Radiata pine, mm.

Vad är Bastusten för typ av sten?

Bastustenar är speciella stenar som läggs på värmekällan. Det finns många olika typer av bastustenar och det är viktigt att veta att man inte kan använda vilken sten som helst. För att stenarna ska kunna lagra så mycket värmeenergi som möjligt ska de vara av ett tungt material, mörka i färgen och tillräckligt stora.

Hur stort aggregat till bastu?

För att veta vilken kW som behövs behöver man räkna ut bastuns volym i m³. Det gör man genom att multiplicera bastuns bredd, djup och takhöjd. Till exempel B 2,0 x D 1,5 x H 2,3 =6,9 m³. Hur stor kubik (m³) aggregatet klarar varierar beroende på modell och fabrikat.

Hur värms en bastu?

I den typen av bastu värms underhudsvävnaden upp av osynliga infraröda ljusvågor, inte av lufttemperaturen. Temperaturen i basturummet är inte mer än 40-60 grader (jämfört med 75-120 grader i vanlig bastu).

Hur monterar man Bastulavar?

Lavar. Upplag för lavarna snedfasas i framkanten och skruvas i väggreglarna, eller i de inlagda kortlingarna med minst 100 lång skruv. För att fixera lavarna skruvas en stoppkloss i upplaget. Lavens sittbrädor skruvas fast underifrån med någon centimeters mellanrum mellan brädorna.

Kan man ha furupanel i bastu?

Furu är ett annat klassiskt träslag i Sverige. Det passar även det till panelen.