:

När använder man TryParse?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. När använder man TryParse?
 2. Vad gör using system?
 3. Hur deklarerar vi en lista med int variabler?
 4. Vad är en funktion C#?
 5. Vad är ett Körtidsfel?
 6. Vad är using System C#?
 7. Hur initierar man en sträng?

När använder man TryParse?

Att planera för fel Istället för Parse kan vi använda TryParse. TryParse behöver returnera två saker: lyckades det (true / false) samt resultatet. Detta brukar vara första gången man stöter på out på en inparameter. out är en konstruktion för att kunna returnera data via inparametrar.

Vad gör using system?

I stora projekt skapas ofta olika namespace för att hålla isär applikationens olika koder. slutligen på rad 1 så står det using System vilket kan jämföras med en import av klasser som ger oss tillgång till klasser och metoder.

Hur deklarerar vi en lista med int variabler?

Man anger variabeltyp följt av det variabelnamn som man väljer att kalla variabeln för, t ex;

 1. Exempel: Deklaration. int mittTal1; double mittTal2; string minString;
 2. Exempel: Tilldelning. // mittTal1 = 4; mittTal2=13.5; minString = "Hej Svejs"; //
 3. Exempel: Initiering. ...
 4. Exempel: Inmatning till string.

Vad är en funktion C#?

Metoder, eller funktioner som det ibland också kallas, kan vi börja att se som återvinning av kod. Istället för att skriva liknande kod på flera ställen så har vi en möjlighet att göra en metod av koden och anropa metoden varje gång istället för att skriva koden vi vill utföra om och om igen.

Vad är ett Körtidsfel?

När man lägger in kod i ett try-block så förhindrar det att programmet avslutas när ett körtidsfel inträffar, t. ex. att man försöker konvertera något som inte kan konverteras eller komma åt ett index som inte finns i en array. Kort sagt försöker C# köra koden.

Vad är using System C#?

Ett sätt är att använda metoder, som är en mycket viktig byggsten" i C#. En metod kan ses som ett litet "program i programmet". Det är en programslinga som man anropar från huvudprogrammet, och eventuellt skickar med några invärden som metoden ska jobba med. Metoden utför då en uppgift eller returnerar ett svarsvärde.

Hur initierar man en sträng?

En viktig grundregel är att om du använder tecknet + tillsammans med minst en variabel av typen string så blir resultatet en string. Alla övriga variabler som inte är av typen string i uttrycket kommer att behandlas som strängar via metoden .