:

Hur ska man blanda linolja och terpentin?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur ska man blanda linolja och terpentin?
  2. Varför terpentin i linoljefärg?
  3. Hur förtunna linoljefärg?
  4. Hur blandar man linolja?
  5. Vad gör man med terpentin?

Hur ska man blanda linolja och terpentin?

På hårt trä kan man applicera linoljan med mikrofiberduk eller svamp. 3. Kokt linolja kan användas som den är eller förtunnas med terpentin (max 50/50) för kortare torktid och bättre penetreringsförmåga. Oljan kan med fördel värmas till 60-80°C för att torka snabbare och penetrera ytan bättre.

Varför terpentin i linoljefärg?

Terpentin är ändå att föredra framför lacknafta, eftersom denna avdunstar väl snabbt för att färgen skall kunna strykas ut i tillräckligt tunna lager. Lacknafta kan till nöds användas som spädning av linoljefärg för enklare arbeten, men rekommenderas inte då den ”magrar” färgen på ett svårkontrollerbart sätt.

Hur förtunna linoljefärg?

  1. Grundning. Blanda färgen enligt följande: ca 35% linoljefärg, 50% linolja, 15% balsamterpentin.Torktid varierar med väderlek, beräkna 3-4 dygn vid torr och varm väderlek.
  2. Mellanstrykning. Måla med outspädd färg på släta ytor. Späd färgen med 10 – 20 % balsamterpentin på grova ytor. Torktid: 1 – 2 dygn.
  3. Slutstrykning.

Hur blandar man linolja?

Recept på linoljefärg Linoljefärg blandas ungefärligen på en del kokt kallpressad linolja och två delar torrpigment som löses i lite av linoljan. Proportionerna varierar beroende på vilket eller vilka pigment som används och förhållandena för målningen. Färgen skall få konsistensen av en slät blöt gröt.

Vad gör man med terpentin?

Terpentin används främst till att späda ut färg, lack, fernissa, tjära, olja och vid framställning av färg. Även utmärkt för att rengöra penslar och verktyg från färg.