:

Vad är viktigt att tänka på vid inhalation?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är viktigt att tänka på vid inhalation?
  2. Hur använder du en inhalator?
  3. Vad innebär inhalationsbehandling?
  4. Har du svårt att anda in inhalatorer?
  5. Kan man behandla astma med inhalator?

Vad är viktigt att tänka på vid inhalation?

Andas in snabbt för att frigöra dosen. Håll andas så länge du orkar efter inhalationen. Om läkemedlet finns i kapsel så krävs två inhalationer för att få i sig dosen. Förvara torrt och andas aldrig ut i inhalatorn.

Hur använder du en inhalator?

Läkemedel som du inhalerar har effekt i luftrören och lungorna. Läkemedlen används bland annat mot astma och KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Använd din inhalator rätt Det är viktigt att du använder din inhalator på rätt sätt.

Vad innebär inhalationsbehandling?

Inhalationsbehandling innebär att läkemedel ges med inandningsluften. Läkemedlet verkar då lokalt i luftvägarna, vilket ger en snabb och bra effekt medan det blir få eventuella biverkningar av medlet. Läkaren ordinerar läkemedel och den dos som ska administreras.

Har du svårt att anda in inhalatorer?

Det finns hjälpmedel för små barn och andra som kan ha svårt att använda inhalatorer. Det är en så kallad andningsbehållare som gör det lättare att andas in sprej. Andningsbehållare finns i plast eller metall och har öppningar i båda ändarna. Fäst sprejbehållaren i ena änden och sätt den andra änden i munnen.

Kan man behandla astma med inhalator?

Astma behandlas ofta med medicin via en inhalator. Astman kan inte botas men en inhalator kan hjälpa dig kontrollera dina symtom - och leva ett normalt liv. En inhalator innehåller läkemedel i spray- eller pulverform och kan användas både i förebyggande syfte och för att avvärja ett astmaanfall .