:

Hur kan historia handla om framtiden?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan historia handla om framtiden?
  2. Vad är historisk kunskap?
  3. Vad kan man lära sig av historia?
  4. Vad är historiska skeenden?
  5. Vad menas med begreppet historiebruk ge exempel på olika sätt att använda historien?

Hur kan historia handla om framtiden?

Det förflutna, vår historia, påverkar vår samtid och framtid. Historia handlar mycket om att förstå hur dåtid, samtid och framtid hänger ihop. Eller enkelt uttryckt hur kunskap om dåtiden kan vara ett redskap för dig att forma din framtid och för oss alla att forma vår gemensamma framtid.

Vad är historisk kunskap?

Historisk kunskap förut- sätter därmed kännedom om och bekantskap med data och redan existerande berättelser, alltså den stoffkunskap utan vilken historisk kunskap aldrig kan byggas. Historikern blir dock inte historiker om inte stoffkunskaperna beledsagas av processkunskap.

Vad kan man lära sig av historia?

"Historia lär oss om världar som inte liknar vår egen. Historia låter oss möta människor vi inte annars skulle mött, se samhällen som skiljer sig från vårt och hur dessa vuxit fram över tid som har gått.

Vad är historiska skeenden?

När det kommer till historieämnet är det dock som så att svaret på vad som är historiska förhållanden, skeenden och gestalter till stor del faktiskt återfinns i de olika historiska epoker som återfinns i det centrala innehållet.

Vad menas med begreppet historiebruk ge exempel på olika sätt att använda historien?

I de fall historia används för att stärka en identitet, t. ex. nationalitet eller etnicitet (en existens) kan sättet att använda historia kallas existentiellt historiebruk. Detta kan vara både positivt och negativt eftersom det kan användas både för att exkludera och inkludera människor i en gemenskap.