:

Vad är skillnaden på finkultur och populärkultur?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är skillnaden på finkultur och populärkultur?
  2. Är sociala medier en populärkultur?
  3. Vad är en populärkultur?
  4. Vad är fin och fulkultur?
  5. Hur skildras livsfrågor i populärkulturen?

Vad är skillnaden på finkultur och populärkultur?

Finkultur är en vanligen värderande benämning för kulturella uttryck som anses göra anspråk att vara mer bildade eller värdefulla än andra kulturella uttryck. Motsatsen är vanligen populärkultur eller folkkultur, men gränserna däremellan är oklar.

Är sociala medier en populärkultur?

Populärkultur är alltså något som skapas för den stora massan och är menat att nå ut till hela samhället samt vara underhållande. Det kan vara allt från tidskrifter, film och böcker till mode, sociala medier samt podcasts.

Vad är en populärkultur?

Med begreppet populärkultur menas att det helt enkelt är kultur som är populär hos många människor. Nationalencyklopedin (2011) definierar populärkultur som ett samlingsbegrepp för olika kultu- rella områden som till exempel populärmusik, populärlitteratur och populärpress.

Vad är fin och fulkultur?

Finkultur som ord betyder att det är ”kulturyttringar som främst uppskattas av en bildad elit.” Fulkultur kan alltså tolkas som något som skapas för att ge oss människor en andlig upplevelse, en sorts frälsning fast den anses samtidigt som något med ett mindre tilltalande utseende. Något som inte riktigt är lika fint.

Hur skildras livsfrågor i populärkulturen?

I Lgr11 står det; "hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen." även de frågor som påverkar identiteten såsom sexualitet, det vill säga frågor som till exempel; vad händer efter döden? Finns en gud? Vem är jag?