:

Vad är ett undergolv?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är ett undergolv?
  2. Hur lägger man undergolv?
  3. Vilken skruv till trägolv?
  4. Hur lägger man Spånskivegolv?
  5. Vilken skruv till Golvspån?
  6. Hur skruvar man golvbrädor?
  7. Vilket håll lägger man spånskiva?
  8. Hur gör man en trossbotten?
  9. Hur man bygger ett bjälklag?

Vad är ett undergolv?

Undergolv är en konstruktion ovanpå grundplatta eller bjälklag men under ytskiktet.

Hur lägger man undergolv?

På träbjälklag med spontade golvbrädor bör dessa skivor spikas eller skruvas mot underlaget alternativt läggas ut löst (flytande) utan förankring i det bärande undergolvet. De läggs normalt med långsidorna vinkelrätt mot brädorna och limmas i fogarna. Tvärgående fogar förskjuts inbördes.

Vilken skruv till trägolv?

Det är viktigt att välja rätt skruv. Vid golvtjocklek 14 mm används skruvar som är 3,9x42 mm, vid golvtjocklek 20 eller 25 mm används skruvar som är 3,9x57 mm. En skruv per 60 cm. Ett furugolv behöver inte förborras om du använder en förborrande skruv.

Hur lägger man Spånskivegolv?

Lägg ut trälim på golvbjälkarna som nästa skiva ska monteras på. Limma även spontens ovansida på den fixerade skivan samt spontens ovan och undersida på den skiva som ska läggas. Fortsätt lägga golvspån och kapa sista skivan så att 1 cm distans skapas mot väggen eller väggreglarna.

Vilken skruv till Golvspån?

ESSVE Spånskiveskruv är avsedd för montering av spån-, board-, plywood- eller golvspånskivor inomhus, mot träregel. Skruven är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling. Huvudet är försett med fyra skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor.

Hur skruvar man golvbrädor?

Skruva första raden med golvbrädor så nära väggen att sockeln täcker skruvskallarna. Skruva sedan in på skrå i 45 graders vinkel i fjäderns innerkant. Avståndet mellan skruvarna bör vara ca 600 millimeter. För att minska golvknarr belastas brädan med tyngd när infästningen görs.

Vilket håll lägger man spånskiva?

Skivorna monteras vinkelrätt mot reglarna. Centrumavståendet mellan reglarna skall vara max 600 mm. Skivorna ska stödjas av regel eller kortling längs alla väggar. Börja alltid monteringen från vänster till höger.

Hur gör man en trossbotten?

Det görs enklast genom att använda någon typ av stålnät i konstruktionen. Trossbotten måste bestå av material som INTE möglar och helst vara kapillärbrytande. Cellplast är ett sådant material men det finns även andra alternativ.

Hur man bygger ett bjälklag?

För ett träbjälklag till en bostad med normala belastningar är 45x220 mm reglar (hållfasthetsklass C24 eller högre) den mest använda dimensionen. Centrumavståndet ska vara 600 mm och spännvidden bör inte överstiga 3000 mm vid två upplagspunkter. Spännvidden kan ökas till 8000 mm om tre upplag används.