:

Vem ska ha Tidbok?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vem ska ha Tidbok?
  2. När är man skyldig att använda en Tidbok?
  3. Hur många timmar får man jobba som taxichaufför?
  4. Hur många timmar får man köra taxi?
  5. Vilka lagkrav ställs på färdskrivaren?
  6. När ställs det krav på färdskrivare?
  7. Vilken myndighet utfärdar färdskrivarkort?

Vem ska ha Tidbok?

Varje förare ska ha en personlig tidbok försedd med förarens namn och adress. Namnet måste finnas på varje sida. Förare är skyldig att: anteckna tiden för dygnsvilan i tidboken medföra tidboken vid varje transport visa upp tidboken på begäran av polis eller bilinspektör.

När är man skyldig att använda en Tidbok?

Föraren ska göra anteckningar under alla transport- dygn samt under det närmast föregående dygnet. Tidboken ska innehålla anteckningar för de sju senaste dygnen under vilka föraren varit skyldig att föra anteckningar. Varken den anställde eller arbetsgivaren får låta någon annan göra anteckningar i tidboken.

Hur många timmar får man jobba som taxichaufför?

Finns inget sådant tecknat avtal gäller Arbetstidslagen i sin helhet. Det betyder att den ordinarie arbetstiden för en taxiförare får uppgå till högst 40 timmar per vecka. Under särskilda omständigheter och behov tillåts: arbetstiden uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt för en period av högst 4 veckor.

Hur många timmar får man köra taxi?

Reglerna omfattar bland annat följande: Den dagliga körtiden får vara högst 9 timmar. Du får förlänga den till 10 timmar två gånger per kalendervecka. Maximal körtid per vecka är 56 timmar.

Vilka lagkrav ställs på färdskrivaren?

Alla fordon som omfattas av reglerna om kör- och vilotider inom EU ska vara utrustade med färdskrivare, enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr . I färdskrivaren registreras bland annat förarnas kör- och vilotider.

När ställs det krav på färdskrivare?

Fordon som registrerats inom EU/EES från den ska ha en smart färdskrivare. Den smarta färdskrivaren fungerar som den digitala färdskrivaren, men har fler funktioner och registrerar fler uppgifter, bland annat positionering vid landsinmatningar och var tredje sammanlagd körtimme i fordonet.

Vilken myndighet utfärdar färdskrivarkort?

EG:s regelverk uppställer krav på att mekaniska färdskrivare i lastbilar och bussar efterhand skall ersättas med digitala. Dessa nya färdskrivare förutsätter för sin användning särskilda färdskrivarkort med Vägverket som utfärdande myndighet.