:

När används superlativ?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När används superlativ?
  2. Hur böjer man få färre?
  3. Hur böjer man bra?
  4. När blev Färst ett ord?
  5. Hur kompareras känd?
  6. Hur böjer man känd?
  7. Hur fungerar komparation?

När används superlativ?

Superlativ (från latinets superlativus) är inom grammatiken en böjningsform, komparation, för adjektiv och adverb. Komparationsformerna uttrycker en ökande intensitet av den egenskapen adjektivet eller adverbet avser, där superlativ indikerar den tredje graden. Superlativ kan användas dels relativt dels absolutivt.

Hur böjer man få färre?

Svaret är numera ja. Adjektivet få har tidigare saknat superlativform i Svenska Akademiens ordlista, men i den nyaste upplagan är böjningsmönstret fullständigt: få, färre, färst. Formen färst finns i dialekter och har funnits i äldre svenska, men den har inte använts i modern standardsvenska.

Hur böjer man bra?

Adjektiv: Komparation Adjectives: Comparison Adjektiivi: Vertailu

GrundformKomparativSuperlativ
brabättrebäst
dåligsämresämst
dåligvärrevärst
gammaläldreäldst

När blev Färst ett ord?

Frågan återkommer ofta, och svaret förvånar lika ofta: Man får säga ”färst”. Sedan 2006 står ordet till och med i Svenska Akademiens Ordlista, SAOL.

Hur kompareras känd?

AdjektivRedigera

Böjningar av kändPositiv
Attributivt
Pluralkända
Kompareras med mer och mest.
Adverbavledning(känt)?

Hur böjer man känd?

Svenska Akademiens ordlista behandlar både berömd och känd som adjektiv, men ger komparativböjning bara för det förra (berömdare). Illustrerad svensk ordbok tar upp komparativformen för båda, alltså berömdare och kändare.

Hur fungerar komparation?

Komparation, jämförelse, är ett böjningsmönster för adjektiv och adverb. Komparationsgrader i svenskan är positiv, komparativ och superlativ. Med hjälp av komparation uttrycker man på jämförande sätt graden av intensitet av den egenskap som adjektivet eller adverbet avser.