:

Vad kan man använda ett relä till?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan man använda ett relä till?
  2. Hur kan en transistor fungera som en strömbrytare?
  3. Varför diod på relä?
  4. När ska man använda relä?
  5. Måste man ha en knapp till Extraljuset?
  6. Hur mycket ström drar ett relä?

Vad kan man använda ett relä till?

Relä (franska: relais, 'hästbyte vid skjutshåll') är en reglerteknisk elektrisk anordning, där en svag styrspänning kan styra slutande och öppnande av en annan elektrisk krets där både spänning och ström kan vara betydligt större.

Hur kan en transistor fungera som en strömbrytare?

En transistor har vanligen tre anslutningar (elektroder) som, i simpla termer, tillåter en spänning eller ström på en av anslutningarna att styra strömflödet genom de två andra. Man kan också se det som att det är en resistans som kan påverkas av en elektrisk ström eller spänning.

Varför diod på relä?

Är reläts spole kopplat till känslig elektronik bör man ha en diod som blockerar induktionsströmmar som uppstår när spolen blir strömlös. När strömmen sluts till spolen i reläet bildas ett magnetfält runt den, och när strömmen bryts kollapsar magnetfältet och en ström med ganska hög spänning genereras i spolen.

När ska man använda relä?

Om du skall styra tillslag och frånslag av utrustning som kräver högre effekt eller ström än vad en strömbrytare tål är det lättaste sättet att göra det med hjälp av ett relä. Ett relä är en elektriskt manövrerad strömbrytare som styr en stor arbetsström, med hjälp av en liten kontrollström.

Måste man ha en knapp till Extraljuset?

Nej, finns inget sådant lagkrav däremot kan det vara bra att kunna göra det om man har väldigt starka ljus för att inte blända fordon som ligger långt före när det är rakt i flera km eller vid nederbörd för att inte blända sig själv.

Hur mycket ström drar ett relä?

Ett vanligt "30A" bilrelä är runt 80ohm, dvs det drar runt 0.15-0.18A dvs runt 2W vilket över tid förkortar livslängden om man låter det stå på 24/7.