:

Hur ofta skördar man salix?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur ofta skördar man salix?
  2. Vad använder man salix till?
  3. Hur skördas energiskog?
  4. Hur påverkar energiskog miljön?
  5. Vad består energiskog av?
  6. Hur klipper man Salix?

Hur ofta skördar man salix?

Salix odlas som s.k. skottskog. När beståndet har etablerat sig skördar man vanligtvis vart tredje eller vart fjärde år under en period av 20-25 år.

Vad använder man salix till?

Salixträden kan malas ner till flis som används för att eldas i hem eller värmekraftverk, och kan omvandlas till etanol för att driva bilar. Salix är också bra för naturen på så sätt att marken det odlas på renas från tungmetaller, eftersom träden tar upp metallerna och lagrar dem.

Hur skördas energiskog?

Salix sätts vanligen med sticklingar, cirka 20 cm långa pinnar. Skotten får sedan växa några år varpå man skördar dem och sedan låter nya skott skjuta från stubbarna.

Hur påverkar energiskog miljön?

Ju större växt, desto mer koldioxid lagras. Detta innebär att energiskog – som får växa flera år innan den skördas – kan lagra mycket mer koldioxid än spannmål och andra ettåriga grödor. På så sätt hjälper energiskog till att minska klimatpåverkan redan innan den ersätter fossila bränslen i värmepannan.

Vad består energiskog av?

Energiskogsodlingar består i Sverige oftast av buskformiga pilar av släktet Salix (salixodling). Träden skördas normalt 3–5 år efter planteringen, då de har blivit cirka 5–7 meter höga. Därefter mals de till flis för att användas som bränsle i ett värme- eller värmekraftverk.

Hur klipper man Salix?

Salix är ett tåligt släkte och det skjuter gärna nya skott om man klipper i dem. Om du vill ha bara tre grenar får du nog hålla efter plantorna ordentligt och beskära dem flera gånger per år och välja ut och "vårda" de tre grenar som du tycker ska få fortsätta växa.