:

Vad är projekterande arbetssätt i förskolan?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad är projekterande arbetssätt i förskolan?
 2. På vilka sätt kan pedagogisk dokumentation utgöra en demokratisk mötesplats?
 3. Varför arbetar man i projektarbeten och tema arbeten?
 4. Vad är skillnad mellan tema och projekt i förskolan?
 5. Vad är en demokratisk mötesplats?
 6. Vilka etiska demokratiska och pedagogiska effekter kan ett arbete utifrån Utvecklingspedagogik ge?
 7. Varför temaarbete i förskolan?
 8. Vad är tematiskt arbetssätt i förskolan?
 9. Vad är skillnaden på tema och projekt?
 10. Hur pedagogisk dokumentation kan genomföras?
 11. Hur ser en pedagogisk dokumentation ut?

Vad är projekterande arbetssätt i förskolan?

Ett projekterande utforskande arbetssätt utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter och förbinder dem med läroplanens mål och intentioner. Genom ett projekterande utforskande arbetssätt synliggörs barns- och pedagogers lärprocesser.

På vilka sätt kan pedagogisk dokumentation utgöra en demokratisk mötesplats?

För att underlätta detta är det viktigt att skapa mötesplatser som lockar till dialog. Wallin (2003) menar att med dokumentation kan pedagogen utmana barnens tankar genom att ställa deras olika teorier emot varandra. Det öppnar upp för dialog och förståelse för olika sätt att tänka vilket är en viktig väg till kunskap.

Varför arbetar man i projektarbeten och tema arbeten?

Fördelar som att det ger den vardagliga verksamheten en röd tråd och att barnens lärprocesser stimuleras av att arbeta med något som alla är intresserade av lyfts ofta fram.

Vad är skillnad mellan tema och projekt i förskolan?

I förskolan används olika arbetssätt som gynnar barns lärande och skapar trygga individer. Två arbetssätt som vi har erfarit under våra VFU-tillfällen (verksamhetsförlagd utbildning) är tema och projekt. Tema är flera aktiviteter med en röd tråd och projekt är målinriktade aktiviteter skapade utifrån barns intressen.

Vad är en demokratisk mötesplats?

Vi måste möta andras åsikter för att kunna vara subjekt, det är då vi kan blir ett subjekt. Det är med ordet genom som vi hamnar i demokratiska mötesplatser.

Vilka etiska demokratiska och pedagogiska effekter kan ett arbete utifrån Utvecklingspedagogik ge?

Ett sätt att aktivt öka barns erfarenhetsvärld är att göra barnet medveten om sig självt och olika fenomen i dess omvärld, utvecklingspedagogik (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). I detta sätt att arbeta är det viktigt att utgå från mångfalden av idéer hos barnen och låta dem tala och reflektera om dessa.

Varför temaarbete i förskolan?

Temaarbete är ett roligt sätt för barn att få fördjupad kunskap. Ett tema kan till exempel vara färg, vatten, balans – eller varför inte känslor? När ni arbetar med ett tema kan ni använda er av de pedagogiska övningarna på den här webbplatsen. Låt övningarna inspirera er att utveckla temaarbeten på egen hand.

Vad är tematiskt arbetssätt i förskolan?

2.5 Tematiskt arbetssätt Barn söker och erövrar kunskap genom utforskande och skapande, genom lek, socialt samspel, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett tematiskt arbetssätt kan barnens lärande bli sammanhängande och mångsidigt (Utbildningsdepartementet, 1998).

Vad är skillnaden på tema och projekt?

Tema är flera aktiviteter med en röd tråd och projekt är målinriktade aktiviteter skapade utifrån barns intressen.

Hur pedagogisk dokumentation kan genomföras?

Gå igenom barnets dokumentation tillsammans med barnet och anteckna sådant som kommit fram i diskussionerna. Barnets dokumentation kan sparas till exempel i barnets portfolio eller i ett elektroniskt system. Barnets dokumentation ska användas aktivt i den pedagogiska dokumentationsprocessen.

Hur ser en pedagogisk dokumentation ut?

Pedagogisk dokumentation tar sin början genom observationer för att bland annat se vad barnen intresserar sig för. Observationerna kan i sin tur dokumenteras och där kan man använda sig av olika tillvägagångssätt som exempelvis fotografering, filminspelning och/eller ljudupptagningar.