:

Kan man hoppa över 8 an?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan man hoppa över 8 an?
  2. Kan man hoppa över ett år i gymnasiet?
  3. Vad år överhoppningsbar tid?
  4. Kan man ta en paus från a-kassa?
  5. Vad är ramtid och överhoppningsbar tid?

Kan man hoppa över 8 an?

Hej Akram, det är ett undantag och inte en regel - att kunna "hoppa över" en årskurs, och därför finns det inga regler (det är ofta lärarna på skolan som föreslår det, om de ser att en elev är klart "överkvalificerad" för sin årskurs).

Kan man hoppa över ett år i gymnasiet?

Du måste ta upp det med din gymnasieskola där du vill tenta av kurserna. Det är rektorn i skolan som kan ta sådana beslut så prata med rektorn.

Vad år överhoppningsbar tid?

I vissa fall kan din kvalificeringstid förlängas. Tid som medför att kvalificeringstiden förlängs kallas i arbetslöshetsförsäkringen överhoppningsbar tid. Kvalificeringstiden förlängs om du till exempel har varit sjuk, haft föräldrapenning och/eller gjort totalförsvarsplikt.

Kan man ta en paus från a-kassa?

SVAR: Du väljer själv om du vill söka ersättning från a-kassan eller inte, så du kan alltid ta ett uppehåll. Så länge du söker ersättning på nytt inom 12 månader från det datum du senast fick ersättning får du fortsätta på din gamla period med samma ersättning som innan uppehållet.

Vad är ramtid och överhoppningsbar tid?

Överhoppningsbar tid gör så att arbete som ligger längre tillbaka än 12 månader kan räknas med för att du ska uppfylla arbetsvillkoret. För att du ska få rätt till ersättning från a-kassa krävs det att du uppfyller ett arbetsvillkor inom de senaste 12 månaderna före arbetslösheten (så kallad ramtid).