:

Hur har synen på människor i behov av omvårdnad och omsorg sett ut genom historien?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur har synen på människor i behov av omvårdnad och omsorg sett ut genom historien?
  2. Vilka yrkesgrupper arbetar med hälso och sjukvård under medeltiden?
  3. Vad upptäcktes då av en italiensk läkare?
  4. Hur har medicinen utvecklats?
  5. Vad bedrevs vård och omsorg under medeltiden?

Hur har synen på människor i behov av omvårdnad och omsorg sett ut genom historien?

Genom historien har samhället sökt olika vägar för att möta människornas behov av hjälp i utsatta situationer. Länge byggde vården på allmosor, men från 1700-talet tog stat, kommuner och landsting - i allt större utsträckning - över omsorgen om medborgarna.

Vilka yrkesgrupper arbetar med hälso och sjukvård under medeltiden?

Människor i allmänhet tvättade sig inte och drack smutsigt vatten, så att vara sjuk var inget ovanligt på medeltiden. Det fanns tre olika slags läkare: apotekaren, medicinaren och fältskären. En fältskär var en sorts kirurg som kunde amputera ett ben, lägga om ett sår, dra ut en tand eller klippa håret.

Vad upptäcktes då av en italiensk läkare?

Den italienska läkaren och forskaren Girolamo Fracastoro föreslog att sjukdomen skulle kallas för syfilis. Sjukdomen behandlades ofta med kvicksilver, som inte hade någon effekt alls, tvärtom gav den många biverkningar och i värsta fall ledde den till döden.

Hur har medicinen utvecklats?

Genom att antibiotikabehandling inleddes under 1950-talet fanns goda utsikter till bot för patienter med infektioner. Under senare delen av 1900-talet hade öppenvårdsmottagningar och primärvård tagit över huvudparten av behandlingen. Under 1970- och 1980-talen kom andra sjukdomar i fokus.

Vad bedrevs vård och omsorg under medeltiden?

Under medeltiden byggde omsorgen om samhällets svaga på allmosor och donationer. Det fanns ett sorts ömsesidigt beroende mellan de som behövde hjälp för att överleva och de som skänkte. Att ge allmosor till kyrkan och mot fattiga var en väg till frälsning och syndernas förlåtelse enligt den katolska kristendomen.