:

Vilka länder får man röka på uteservering?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vilka länder får man röka på uteservering?
  2. Vad röker man i Italien?
  3. Är det tillåtet att röka på uteserveringar i Spanien?
  4. Vem röker mest?
  5. Vilka cigaretter finns i Spanien?
  6. Hur långt från en uteservering får man röka?
  7. Var får man röka i Danmark?

Vilka länder får man röka på uteservering?

Det är bara tre länder som tillåter fri rökning i barer, restauranger och kaféer: Bosnien-Hercegovina, Liechtenstein och Montenegro.

Vad röker man i Italien?

Här finns EU:s rökare

LandAndel som röker dagligen (%)
Nederländerna19,1
Belgien18,9
Slovenien18,9
Italien17,8

Är det tillåtet att röka på uteserveringar i Spanien?

Från och med den 2 januari är det helt förbjudet att röka på alla spanska restauranger, kaféer, barer och nattklubbar. Rökrum eller särskilda rökavdelningar är inte tillåtna. Dessutom är det nu förbudet att röka utomhus i närheten av sjukhus, skolor och lekplatser samt på tv.

Vem röker mest?

Både bland kvinnor och bland män är det vanligast att röka i åldersgruppen 45–64 år. I den yngsta åldersgruppen, 16-29 år, röker 11 procent av kvinnorna och 6 procent av männen varje dag.

Vilka cigaretter finns i Spanien?

Tobaksvaror

Övre gränsNedre gräns
200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram tobak40 cigaretter eller 20 cigariller eller 10 cigarrer eller 50 gram tobak

Hur långt från en uteservering får man röka?

Det står inte i lagen hur långt från entrén man måste gå undan för att röka, men i normalfallet bör rökförbudet gälla inom minst ett par meters avstånd från entrén för att en person ska kunna gå in i och ut ur lokalen utan att utsättas för rök.

Var får man röka i Danmark?

Det infördes rökförbud i Danmark under augusti 2007 då det blev förbjudet att röka på bland annat restauranger och offentliga arbetsplatser. Dock finns det undantag för mindre barer och restauranger, så kallade bodegor, som har en serveringsyta mindre än 40 kvadratmeter.