:

Vilken studieteknik är bäst?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vilken studieteknik är bäst?
  2. Vilken studieteknik passar mig?
  3. Varför är det viktigt med studieteknik?
  4. Hur många klarar inte universitetet?
  5. Hur pluggar du Saco?

Vilken studieteknik är bäst?

Studieteknik 1: Plugga strax innan läggdags Genom att plugga några minuter som det sista du gör innan läggdags, är chanserna goda att din hjärna fokuserar på att bearbeta just det du vill lära dig. Däremot vill du undvika att plugga något som gör dig stressad — det kan ge dig sämre sömnkvalitet.

Vilken studieteknik passar mig?

För de flesta av oss passar det bättre att förstå helheten innan man går in på detaljerna. Börja därför med att läsa förord, inledning, innehållsförteckning eller de sammanfattningar som oftast finns i slutet på varje kapitel. Bläddra sedan igenom boken för att få en helhetsbild av innehållet.

Varför är det viktigt med studieteknik?

Din studieteknik blir därför ett viktigt verktyg för att du ska lyckas med dina studier och samtidigt få tid till annat i livet. Planera dina studier så att du slipper bli stressad inför tentamen och inlämningsuppgifter Stressig läsning försvårar djupinlärning.

Hur många klarar inte universitetet?

Trycket på högskoleplatser är högre än någonsin. Men nästan 30 procent hoppar av sin utbildning redan under första terminen vilket kostar lärosätet, samhället och studenten stora pengar. – Avhopp är problematiskt på många olika sätt.

Hur pluggar du Saco?

Hur pluggar du? en bok om studieteknik utgiven av Saco och studievägledaren Ingmar Andersson, känd som populär föreläsare på Saco Studentmässor. Texten vänder sig till dig som tänker läsa på högskolan, men du kommer att ha nytta av boken redan på gymnasiet. Att få in en vana tar tid.