:

Hur skriver man titlar i text?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur skriver man titlar i text?
 2. Hur skriver man kursivt?
 3. Vad ska man kursivera?
 4. Hur skriver man en boktitel?
 5. Hur man refererar i en text?
 6. Vad ska vara kursivt i referenslistan?
 7. Vad heter kursiv stil på engelska?
 8. Hur ska man ange källor?

Hur skriver man titlar i text?

Titlar på verk brukar inte skrivas ut i löpande text för att ange källa. Om man av någon annan anledning vill skriva ut titlar, för att till exempel lyfta fram ett särskilt verk skrivs dessa med kursiv stil. Detta gäller titlar på böcker, rapporter, webbplatser och andra fristående verk.

Hur skriver man kursivt?

Kursiv stil används för:

 1. Betoning – man ska inte kursivera vart och vartannat ord.
 2. Termer, första gången de nämns – den lutande typsnittsvarianten kallas kursiv.
 3. Utländska ord i svensk text – på engelska heter kursiv italic.

Vad ska man kursivera?

Kursivering. I löpande text kan – eller i särfall till och med bör – vissa typer av ord och uttryck markeras i kursiv stil i syfte att förtydliga, framhäva eller markera gräns mot den omgivande texten. Detta gäller till exempel: Markering av tilltalsnamn i inledningen till artiklar om personer med fler än ett förnamn.

Hur skriver man en boktitel?

En aktuell boktitel just nu är Alexandra Coelho Ahndorils Birgitta och Katarina. En sådan titel kan utan markering utöver versaler bli svår att känna igen i löpande text, eftersom namn alltid skrivs med inledande stor bokstav. En bra lösning är då att kursivera titeln: Birgitta och Katarina.

Hur man refererar i en text?

I den löpande texten hänvisar du till ett verk genom att skriva upphovspersonens efternamn och publiceringsår inom parentes. Praxis kring hur hänvisningen placeras i texten varierar, men grundregeln är att varje gång du använder uppgifter från en ny källa ska du skriva en hänvisning i texten.

Vad ska vara kursivt i referenslistan?

Efternamn, Initial. (årtal). Bokens hela titel är kursiv: Eventuell undertitel är också kursiv.

Vad heter kursiv stil på engelska?

kursivstil {enbart pluralis} italics {enb. plur.}

Hur ska man ange källor?

Källorna skrivs i alfabetisk ordning enligt författarens efternamn. Läsaren måste kunna hitta källan i källförteckningen utgående från namnet som anges i texten. Därför måste källhänvisningen i texten börja på exakt samma sätt som i källförteckningen.