:

Är KTH gratis?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Är KTH gratis?
 2. Hur svår är matten på KTH?
 3. Hur hög Merit krävs för KTH?
 4. Vad krävs för att gå på KTH?
 5. Vad kan man bli om man går KTH?

Är KTH gratis?

Följande studieavgifter gäller för utbildning på grundnivå och avancerade nivå som påbörjas från och med läsåret : Program och kurser på grundnivå samt år 1-3 inom civilingenjörsutbildning och ämneslärarutbildning: 122 000 kronor per läsår.

Hur svår är matten på KTH?

Hur svår är matematiken på KTH? Man kan säga att svårighetsgraden beror på vilket program eller vilken inriktning du väljer. En del utbildningar går mer på djupet i matematiken än andra, och kan omfatta mer specifika kunskaper. Du behöver dock inte vara ett mattegeni för att plugga på KTH.

Hur hög Merit krävs för KTH?

Men nu i höst startar utbildningen också på KTH, och det är där den har fått årets högsta antagningspoäng för en ingenjörsutbildning: 22,10 i betygspoäng (av maximala 22,5), eller 1,75 (av maximala 2,0) på högskoleprovet.

Vad krävs för att gå på KTH?

Grundläggande behörighet uppfylls genom svensk eller utländsk gymnasieutbildning, gymnasial vuxenutbildning, studier på Folkhögskola eller motsvarande förkunskaper. Detta är reglerat i högskoleförordningen och gäller alla som söker utbildning i Sverige.

Vad kan man bli om man går KTH?

Program på grundnivå

 • Arkitekt 300 hp.
 • Civilingenjör Samhällsbyggnad 300 hp.
 • Högskoleingenjör Byggteknik och design 180 hp.
 • Högskoleutbildning Byggproduktion 120 hp.
 • Kandidatutbildning Fastighet och finans 180 hp.
 • Kandidatutbildning Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling 180 hp.
 • Arkitektur 120 hp.