:

Vad är fantastisk service?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad är fantastisk service?
 2. Vad värdesätter kunder?
 3. Vad kunden egentligen vill ha?
 4. Hur ska en butikssäljare vara?
 5. Vad klassas som kundservice?
 6. Hur vill man bli bemött som kund?

Vad är fantastisk service?

Det kan t ex handla om att ge snabba besked, aktivt jobba med rutiner och hjälpmedel och att ta kundklagomål på allvar. Det handlar också om att värdera kundtjänstens arbete och inse att god service är så mycket mer än att vara trevlig.

Vad värdesätter kunder?

Skapa kundvärde i din roll som säljare Bedöma din förmåga att behålla och utveckla befintliga kundrelationer. Snarare än den traditionella mätningen av resultat. Att skapa kundvärde kännetecknas av att du som säljare lägger nödvändig tid på att spåra och analysera vad kunden värdesätter.

Vad kunden egentligen vill ha?

Och är det någonting vi har lärt oss så är det att det finns ett stort problem när det kommer till att ta reda på vad kunderna vill. Det handlar om att gå på djupet och inte ha förutfattade meningar om vad som spelar roll. Man får inte lita på vad kunder säger heller, istället måste man använda vetenskapliga tekniker.

Hur ska en butikssäljare vara?

En bra säljare är en bra lyssnare

 1. Börja med att lyssna på din kund om vad hen har för behov. ...
 2. Ställ många frågor. ...
 3. Börja med öppna frågor – hur, vad, varför. ...
 4. Avsluta med att berätta vad det kostar – men säkerställ först att kunden vill ha det du säljer. ...
 5. Se konkurrens som något positivt – då vet du att det finns ett behov.
BE

Vad klassas som kundservice?

En kundtjänst beskriver typiskt en funktion. Du kan exempelvis jämföra med begreppen socialtjänst eller vädertjänst. Kundservice fokuserar å andra sidan på det mer övergripande perspektivet på vilken service kunden ska erbjudas, det behöver inte nödvändigtvis vara i kontakt med funktionen som svarar på frågorna.

Hur vill man bli bemött som kund?

Vad är ett bra kundbemötande – 3 tips för en bra kundupplevelse

 1. Lyssna på kunden. Det är viktigt att bry sig om kunden och ta reda på deras behov.
 2. Var engagerad i ditt arbete. Med en bra attityd kommer man långt med kundbemötandet. ...
 3. Lova inte för mycket utan gör det du kan.
BE