:

Hur många förorter finns det i Sverige?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur många förorter finns det i Sverige?
  2. Hur många människor bor i Stockholms innerstad?
  3. Vad klassas som förorter?
  4. Vilken ort är 417?
  5. Hur många människor bor på Östermalm?
  6. Vilken del av Stockholm ligger i Uppland?
  7. Vad är skillnaden mellan ort och förort?

Hur många förorter finns det i Sverige?

Till att börja med finns de 38 stadsdelar som den förra alliansregeringen benämnde som s k LUA-områden, som ska utläsas som ett område med ett lokalt utvecklingsavtal, och varav 15 även har kommit att betecknas som URB-områden, som ska utläsas som urbant utvecklingsområde.

Hur många människor bor i Stockholms innerstad?

År 2017 hade Stockholms innerstad 346 538 invånare, varav cirka 17,2 procent är utrikes födda respektive cirka 21,4 procent med utländsk bakgrund, i jämförelse med Stockholms kommun som ligger på 32,8 procent (utländsk bakgrund).

Vad klassas som förorter?

Vilken ort är 417?

Hur många människor bor på Östermalm?

Vilken del av Stockholm ligger i Uppland?

Vad är skillnaden mellan ort och förort?