:

Vad är kort och långvågig strålning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är kort och långvågig strålning?
  2. Hur albedo påverkar klimatet?
  3. Vad har högt albedo?
  4. Hur räknar man ut albedo?
  5. Hur mäts albedo?

Vad är kort och långvågig strålning?

Omkring 94% av den terrestriska strålningen som emitteras av jorden absorberas av atmosfären, huvudsakligen av vattenånga. Inom meteorologi benämns ofta den terrestriska strålningen för långvågig strålning, till skillnad mot solstrålning som benämns kortvågig strålning.

Hur albedo påverkar klimatet?

Albedoeffekten handlar om att olika ytor har olika förmåga att reflektera ljus och hur det i sin tur påverkar klimatet. Då de ljusa och ljusreflekterande isarna smälter absorberas mer värme i den mörkare havs- och landytan.

Vad har högt albedo?

Mörka ytor absorberar (suger upp) solens strålar, medan ljusa ytor reflekterar (kastar tillbaka) en stor del av solstrålarna. Det får effekt på till exempel mörkt öppet hav och vit, snötäckt is. Den vita snön har mycket högt albedo, omkring åttio eller nittio procent.

Hur räknar man ut albedo?

Albedo är ett mått på ett objekts reflektionsförmåga. Den, till synes enkla, definitionen är att det är den strålning, till exempel i form av ljus, som reflekteras, dividerat med den strålning eller det ljus som totalt når objektet.

Hur mäts albedo?

Albedo är ett mått på hur mycket en yta reflekterar solstrålning och mäts på en skala från 0 till 1 där 1 betyder att allt ljus reflekteras och 0 betyder att allt ljus absorberas. En mörkare yta som skog har jämfört med barmark med lite växlighet och särskilt med snö på, alltså en uppvärmande effekt.