:

Vad menas med vallfoder?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med vallfoder?
  2. Hur mycket hö ska en stor häst ha?
  3. Vad är insådd?
  4. Varför Höpellets?
  5. Hur mycket dricker en häst?

Vad menas med vallfoder?

Vallväxter odlas som foder åt idisslare, hästar och andra gräsätare. Vallfoder måste prepareras om det ska lagras, exempelvis för vinterfoder. Detta kan göras genom torkning till hö eller jäsning till ensilage.

Hur mycket hö ska en stor häst ha?

Den rekommenderade minimummängden grovfoder (/hösilage) om hästen inte får gräs är 1,75-2 kg /hösilage per 100 kg häst per dag – den får mycket gärna få mer om den inte blir för tjock.

Vad är insådd?

Insådden är grunden till en bra vall och den kan göras på många olika sätt. Det traditionella sättet att så in är i samband med sådd av vårsäd. Det är ett säkert sätt att etablera vallen på. Ibland kan det dock vara värt att fundera på om det finns andra sätt att göra insådden på.

Varför Höpellets?

VARFÖR HÖPELLETS? Ängshö med upp till 40 olika arter av gräs och örter i pelletsform utan bindemedel och tillsatser. Hö är rikt på fibrer som bidrar till att hålla hästens grovtarm i balans. Den stora mångfalden av gräsarter gynnar många "goda" mikrober vilket stärker mikrobiomet i hästens grovtarm.

Hur mycket dricker en häst?

Hästens dagliga behov av vatten är 5 liter per 100 kg kroppsvikt i vila. Det blir 25 liter för en 500 kg häst i underhållsbehov. När en häst arbetar kan den förlora 10-15 liter kroppsvätska per timme och det betyder att den måste få dricka mer. Mängden förlorad vätska styrs av hur mycket den väger.