:

Vilka risker finns vid omorganisation?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vilka risker finns vid omorganisation?
  2. Vad händer vid omorganisation?
  3. Kan arbetsgivaren sänka lönen vid omplacering?
  4. Varför omorganisation?
  5. Vad ska man tänka på vid omorganisation?

Vilka risker finns vid omorganisation?

Arbetsgivaren ska alltid genomföra en konsekvens- eller riskbedömning inför en omorganisation. Bedömningen ska visa hur förändringen påverkar arbetsmiljön, och om den medför risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet som behöver åtgärdas.

Vad händer vid omorganisation?

Samma gäller för en omorganisation där arbetsgivaren menar att du kommer behöva bli omplacerad till en annan tjänst, samtidigt som den tjänst du har i dag finns kvar med oförändrat innehåll och ersätts av en annan person som i realiteten har samma eller till och med lägre kvalifikationer än du.

Kan arbetsgivaren sänka lönen vid omplacering?

Att sänka en anställds lön kan alltså bara ske om det finns arbetsbrist så att omplacering och sänkt lön är det enda alternativet till uppsägning, eller personliga skäl, där den anställde misskött sig så grovt att en omplacering och därmed sänkt lön är motiverat.

Varför omorganisation?

Om ett företag har problem verkar lösningen vara given: omorganisera. Genom att ändra i strukturer hoppas ledningen att företaget ska hitta nya arbetssätt, få bättre lönsamhet, bli flexiblare eller slimmas.

Vad ska man tänka på vid omorganisation?

Tydligt ledarskap viktigt vid omorganisationer

  1. 1) Så skapar ni tydlighet. Kommunicera varför ni gör det ni gör, hur det går till och vad det innebär konkret. ...
  2. 2) Att arbeta med delaktighet. ...
  3. 3) Se till att även du vågar ställa frågor – det gäller alla! ...
  4. 4) Små steg är bättre än stora kliv. ...
  5. 5) Planera för kommunikationen.