:

Vad anses som självförsvar?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad anses som självförsvar?
  2. Vad innebär nödvärnsrätten?
  3. Vilka är de fyra sk objektiva Ansvarsfrihetsgrunderna?
  4. Vilka Ansvarsfrihetsgrunder finns det i straffrätten?
  5. Vad är Ansvarsfrihetsgrunderna?

Vad anses som självförsvar?

Det finns många användbara metoder att skydda sig mot ett angrepp t. ex flytta sig undan angreppet, blockera, ducka, skrika för att erhålla uppmärksamhet från andra, slå, nypa, riva, klösa, sparka och kasta omkull en motståndare. Allt du kan komma på för att försvara dig räknas som självförsvar.

Vad innebär nödvärnsrätten?

Nödvärn är en ansvarsfrihetsgrund. Av 24 kap. 1 § brottsbalken, BrB, framgår att en gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Vilka är de fyra sk objektiva Ansvarsfrihetsgrunderna?

Utöver nödvärnsrätten finns det ytterligare några s.k. objektiva ansvarsfrihetsgrunder, såsom nöd, angrepp på egen rättssfär, rättslig befogenhet, förmans befallning samt samtycke, se BrB 24 kap.

Vilka Ansvarsfrihetsgrunder finns det i straffrätten?

Utöver nödvärnsrätten finns det ytterligare några s.k. objektiva ansvarsfrihetsgrunder, såsom nöd, angrepp på egen rättssfär, rättslig befogenhet, förmans befallning samt samtycke, se BrB 24 kap. 2–5 och 7–8 §§. Angrepp på egen rättssfär – som inte omnämns i BrB 24 kap.

Vad är Ansvarsfrihetsgrunderna?

Utöver nödvärnsrätten finns det ytterligare några s.k. objektiva ansvarsfrihetsgrunder, såsom nöd, angrepp på egen rättssfär, rättslig befogenhet, förmans befallning samt samtycke, se BrB 24 kap.