:

Vad är en smörjelse?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en smörjelse?
  2. Vad innebär sakramentet den sista de sjukas smörjelsen?
  3. Hur går sista smörjelsen till?
  4. Hur länge håller Kortisonkräm?
  5. Kan kortison bli gammalt?

Vad är en smörjelse?

Smörjelse var från början den tradition i det antika Orienten att i smörja in gudabilder med olja. Heliga stenar smordes med olja eller blod. Det var brukligt att före begravningen smörja den döda kroppen.

Vad innebär sakramentet den sista de sjukas smörjelsen?

De sjukas smörjelse kallades tidigare för den ”sista smörjelsen”. När någon katolik blir svårt sjuk och döden närmar sig kan han eller hon få denna smörjelse av prästen. Prästen smörjer den sjukes panna och händer med olja och ber för den sjuke att denne ska klara sitt lidande och tillfriskna.

Hur går sista smörjelsen till?

Detta nya bruk fick konsekvenser. Då Kristi kropp inte längre fördes genom socknen eller staden försvann en möjlighet för människor att uttrycka sin fromhet i den egna vardagliga miljön. Då den medeltida prästen kom till den sjukes hus skulle den sjuke bikta sig, ta emot nattvarden och få sista smörjelsen.

Hur länge håller Kortisonkräm?

Kortisonsalva kan, beroende på styrka, användas 2-4 veckor, ibland t.o.m. längre. Efter det borde man dock sträva till att göra ett uppehåll i behandlingen. Om huden får en chans att återhämta sig återfår den sin elasticitet och tjocklek.

Kan kortison bli gammalt?

Det finns flera risker med att använda läkemedel som har passerat utgångsdatum: Effekten kan bli sämre. Skadliga ämnen kan bildas. Bakterier kan växa till, framför allt i flytande läkemedel och krämer.