:

Får vattenbehov?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Får vattenbehov?
  2. Vad är råvatten?
  3. Hur mycket vatten går det att dricka på jorden?
  4. Vilka egenskaper har hårt och mjukt vatten?
  5. Hur mycket vatten förbrukar vi i Sverige?

Får vattenbehov?

Mängden vatten till får varierar med foderstat, dräktighet och klimat. Under varma dagar med höfoderstat och mjölk- produktion kan behovet vara över 15 liter/dygn. Snö i stället för vatten? Får som går ute på vintern kan äta snö i stället för att dricka vatten.

Vad är råvatten?

Råvatten är sådant vatten som är avsett att efter uppfordring och eventuell beredning användas som dricksvatten.

Hur mycket vatten går det att dricka på jorden?

Det finns cirka 000 000 miljarder liter vatten på jorden, men det är bara en liten del som går att använda som dricksvatten. Den största mängden vatten utgörs av saltvatten som vi inte kan dricka. Bara tre procent är sötvatten.

Vilka egenskaper har hårt och mjukt vatten?

Hårt och mjukt vatten har olika egenskaper och för hushållen påverkar det framförallt hur mycket tvätt- och diskmedel som bör användas. Det är vattnets innehåll av kalcium och magnesium som avgör hårdhetsgraden. Ett hårt vatten kräver höga doser av tvättmedel och kan ge kalkavlagringar på porslinet när du diskar.

Hur mycket vatten förbrukar vi i Sverige?

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. 60 liter för personlig hygien. 30 liter för toalettspolning. 15 liter för disk.