:

Hur ser en blixt ut?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur ser en blixt ut?
  2. När har jorden roterat kring sin egen axel?
  3. Hur ofta roterar jorden runt solen?
  4. Hur länge har jordens yta försvunnit?
  5. Vad är jordens totala massa?

Hur ser en blixt ut?

Den är inte bredare än en penna men kan vara mellan 5 och 10 kilometer lång. Själva urladdningen genom blixtkanalen sker med en hastighet av 30 000 km/s. En blixt är våldsamt het, under några miljondels sekunder är den faktiskt hetare än solens yta.

När har jorden roterat kring sin egen axel?

Jorden har roterat kring sin egen axel ända sedan solsystemet skapades för ungefär 4,5 miljarder år sedan – men den roterar långsammare och långsammare medan årmiljonerna går. Anledningen till rotationen står att finna i just solsystemets skapelse. Då bestod solsystemet av ett moln av stoft, gas och små partiklar.

Hur ofta roterar jorden runt solen?

Jorden roterar ett varv runt solen på 365,242 19 dagar. För att kompensera för att det ej är ett jämnt antal dagar finns skottår. Jordens rotationsaxel är vinklad 23,4° mot en linje som är vinkelrät mot omloppsplanet, vilket skapar årstider på ytan.

Hur länge har jordens yta försvunnit?

Efter ytterligare en miljard år beräknas allt vatten på jordens yta ha försvunnit och den globala medeltemperaturen nå 70 grader. Vissa har kommit till slutsatsen att jorden kan ha så lite som 500 miljoner år kvar av goda förhållanden för flercelligt liv.

Vad är jordens totala massa?

Jordens totala massa är ungefär på 5,98 × 10 24 kg. Den består främst av järn (32,1 %), syre (30,1 %), kisel (15,1 %), magnesium (13,9 %), svavel (2,9 %), nickel (1,8 %), kalcium (1,5 %) och aluminium (1,4 %). Återstående 1,2 % består av spårmängder av andra ämnen.