:

Vad finns det för olika stilfigurer?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad finns det för olika stilfigurer?
 2. Vad är en Anafor exempel?
 3. Vad är Epifor exempel?
 4. Varför är stilfigurer?
 5. Vad är allusion retorik?
 6. Vad för slag vad för slags Tydningar?

Vad finns det för olika stilfigurer?

Stilfigurer eller retoriska figurer är språkliga redskap för att skapa stilistiska effekter....- De tio vanligaste stilfigurerna är:

 • Anafor / Upprepning.
 • Anspelning / allusion.
 • Epifor.
 • Liknelse.
 • Metafor.
 • Motsats / antites.
 • Retorisk fråga.
 • Tretalet.

Vad är en Anafor exempel?

Ett exempel på en anafor i texten är " sjung vackert, I skorrande strängar, sjung vackert om kärleken ändå" där ordet sjung upprepas i början av raden. Ornament, anafor och klimax, framförallt tillsammans, är några av flera figurer som används för att skapa känslor och ge en upphöjd och till och med sublim effekt.

Vad är Epifor exempel?

Stilfiguren epifor, handlar om att AVSLUTA flera efterkommande meningar med samma ordföljd, och är således motsatsen till en anafor. Med rätt val av återkommande ordföljd uppnås genomslagskraftig retorik. Alldagligt exempel: – “Har ni höga kostnader för boendet – spara pengar genom att flytta ut till landet.

Varför är stilfigurer?

En stilfigur används för att förstärka en texts eller ett uttalandes verkan. Enligt klassisk retorik delar man in stilfigurerna efter tre huvuduppgifter: att underhålla, informera eller påverka.

Vad är allusion retorik?

Allusion är ett begrepp när man i ett konstnärligt verk syftar på någonting annat, utanför verket, antingen i ett annat konstnärligt verk eller på något fysiskt, riktigt fenomen. Allusion som ett retoriskt begrepp innebär att man anspelar, eller syftar, (alluderar) på till exempel händelser, personer och litteratur.

Vad för slag vad för slags Tydningar?

Uppriktigt, talat, men utan att vilja såra, så undrar jag ändå om det är klokt av fröken Julie att dansa två gånger efter varann med samma kavaljer, i synnerhet som det här folket icke är sent att ge tydningar. Vad för slag? Vad för slags tydningar? Vad menar han?