:

Vad är split med inlösen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är split med inlösen?
  2. Hur påverkar en split en aktie?
  3. Hur många gånger har Investor gjort en split?
  4. Hur påverkar en split omkostnadsbeloppet?
  5. Är det bra med aktiesplit?

Vad är split med inlösen?

Split med obligatorisk inlösen innebär att en aktie delas upp i två (eller flera) aktier varpå en av aktierna automatiskt löses in mot ett bestämt belopp. Inlösen med inlösenrätter fungerar på så vis att aktieägarna får ett antal inlösenrätter tilldelade.

Hur påverkar en split en aktie?

Det man vill uppnå med aktiespliten är att uppmuntra handeln i aktien, genom att sänka priset på varje enskild aktie. En aktiesplit påverkar varken bolaget som sådan eller det egentliga värdet på aktierna i bolaget, utan är bara ett verktyg för att sänka ribban för att investera i bolaget.

Hur många gånger har Investor gjort en split?

Uppdelningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. Vid Investors årsstämma den beslutades om en uppdelning av bolagets aktier (s.k. aktiesplit) varigenom varje aktie, oavsett serie, delas upp på fyra aktier av samma serie.

Hur påverkar en split omkostnadsbeloppet?

En split görs bland annat när aktien fått så hög kurs att den blir svårare att handla med. När du deklarerar en försäljning för en aktie som gjort en aktiesplit så är det det totala omkostnadsbeloppet för de sålda aktierna du ska redovisa, och det påverkas alltså inte av splitten.

Är det bra med aktiesplit?

Detta är en förklaring till varför en split kan få en effekt på aktiens utveckling, att en split kan ses som en signal att bolaget tror på sig själva. Utöver detta kan en aktiesplit vara ett väldigt bra marknadsföringssätt, dels kommer bolaget att pratas om men det lägre priset på aktien kan öka efterfrågan på aktien.