:

Vad är typiskt för dalmål?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är typiskt för dalmål?
  2. Hur kan en källkritik se ut?
  3. Vad är typiskt för stockholmska?
  4. Hur man pratar dalmål?
  5. Vad är synlighet källkritik?

Vad är typiskt för dalmål?

Karakteristiskt för "dalmålet" är en uttalad splittring i en mängd snävt begränsade och lätt urskiljbara lokalmål, som ofta omfattar endast en enda by eller till och med del av en by. För främlingar är "dalmålet" så gott som obegripligt utan särskilda studier.

Hur kan en källkritik se ut?

Man frågar sig vem som är upphovsperson till källan, när källan tillkom, varför och om uppgifterna kan kontrolleras och stämmer med andra oberoende källor. När man skriver en uppsats och använder sig av källkritik bör man kunna ifrågasätta de källor man använder med sakliga argument.

Vad är typiskt för stockholmska?

Den stockholmska som talas av överklassen brukar framför allt förknippas med tre uttalsdrag: det nyss nämnda främre uttalet av sje-ljudet, ett mer främre och mer öppet långt a-ljud samt ”surrande” långa i– och y-ljud.

Hur man pratar dalmål?

Särpräglade dalmål i övre Västerdalarna och Ovansiljan I övre Västerdalarna uttalas dj i början av ord som d+j, vilket gör att ett ord som till exempel djup fortfarande uttalas [djuäp, djop, djup, djöp] och så vidare, medans standardsvenska talare uttalar djup utan hörbart d-, alltså [jup].

Vad är synlighet källkritik?

Synlighet och sammanhang En första källkritisk aspekt att ta hänsyn till handlar om hur information synliggörs för oss i olika sammanhang. Vilka möjligheter har vi att söka efter informationen? Vilken inverkan har till exempel Facebooks algoritmer på innehållet vi möter i plattformens flöden?