:

Vad kostar en storsäck?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar en storsäck?
  2. Vad kostar en sopcontainer?
  3. Hur mycket kostar hämtning av Big Bag?
  4. Vad kostar ett lass 0 32?
  5. Är det olagligt att ta saker från en container?
  6. Hur forsla bort jord?
  7. Vad får man slänga i hyrd container?
  8. Vad får slängas i blandat avfall?

Vad kostar en storsäck?

Om något av följande material finns i säcken kommer den vägas in med behandlingskostnad för deponi (1450 kr per ton exkl. moms): betong, tegel, kakel, schaktmassor eller sten.

Vad kostar en sopcontainer?

Hur mycket kostar det?

Storlek på containerPris
5 kubikmeter795 kronor
8 kubikmeter865 kronor
10 kubikmeter915 kronor
15 kubikmeter1010 kronor
BE

Hur mycket kostar hämtning av Big Bag?

Snittpris ca 120 kr ink.

Vad kostar ett lass 0 32?

Är det olagligt att ta saker från en container?

Hur forsla bort jord?

Vad får man slänga i hyrd container?

Vad får slängas i blandat avfall?