:

Vad är en Titratorlösning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en Titratorlösning?
  2. Vad är Komplexometrisk titrering?
  3. Hur beräknar man hårdhet?
  4. Hur gör man titrering?
  5. Hur kollar man hårdhet på vatten?

Vad är en Titratorlösning?

En lösning med känd koncentration (titratorn) får reagera med en annan lösning, som har okänd koncentration. Titratorlösningen tillförs lite i taget. Reaktionen är sådan att man kan detektera när ett visst molförhållande mellan lösningarna har uppkommit, till exempel genom att den kombinerade lösningen byter färg.

Vad är Komplexometrisk titrering?

Den komplexometriska titreringen (även kallad chélatométrique ) är en form av titrering där omvandling av ett fritt jonfärgat komplex. Komplexometriska titreringar är särskilt användbara för bestämning av en blandning av olika metalljoner i lösning.

Hur beräknar man hårdhet?

Skall du svara i tyska hårdhetsgrader, eller hur skall du svara? En tysk hårdhetsgrad motsvarar 10 mg CaO/liter vatten. Om du har 1,51 mg/50 ml vatten, innebär det att du har 30 mg CaO/liter och alltså en hårdhet på 3. Det är ganska mjukt vatten.

Hur gör man titrering?

När man titrerar tillsätter man ett ämne till ett annat med hjälp av en byrett. I den här titreringen ska du bestämma koncentrationen av en (eller två, om du hinner) olika syror genom att titrera med en natriumhydroxidlösng med känd koncentration.

Hur kollar man hårdhet på vatten?

För att få en mer exakt siffra på vilken hårdhet vattnet har just där du bor, ring vattenverket på din hemort.