:

Vad finns det för olika grupper inom hinduismen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad finns det för olika grupper inom hinduismen?
  2. Vad kommer hinduism från?
  3. Vad är hinduismens utformning?
  4. Vad är hinduismen unik?
  5. Vad är hinduismens tidsuppfattning?

Vad finns det för olika grupper inom hinduismen?

Större religiösa riktningar inom hinduismen

  • Shaivism.
  • Vaishnavism.
  • Shaktism.
  • Smartism.

Vad kommer hinduism från?

Begreppet hinduism kommer, via persiskans Hindū, från sanskrit-ordet Sindhu, ett gammalt namn på floden Indus. Med Hindū menades folket som bor bortom floden Indus. På arabiska blev ordet al-Hind och därifrån överfördes det till europeiska språk.

Vad är hinduismens utformning?

Hinduismen är en mångskiftande polyteistisk religion med en mångfald gudar och varierande sedvänjor. Läran saknar trosbekännelse, dogmer och kyrklig struktur. Det råder därför stor olikhet mellan religionen i städerna och på landsbygden. Dessutom förekommer stora regionala skillnader i fråga om hinduismens utformning.

Vad är hinduismen unik?

Hinduism eller Sanatana Dharma är ett kollektivt namn för Indiska traditioner, religiös och filosofisk tro. Det är det främsta trossystemet i Indien med fler än 1 miljard anhängare. Vad som gör Hinduismen så unik är att det inte finns någon grundare då religionen växte fram under flera år från de vediska religionerna.

Vad är hinduismens tidsuppfattning?

Inom hinduismen råder en cyklisk tidsuppfattning. Det existerar därför inte någon början eller något slut. Enligt hinduisk tro skapas, förstörs och återuppstår världen liksom allt liv om och om igen. Allt liv ingår i ett evigt kretslopp ( samsara) av födelse, död och pånyttfödelse. Bild: SO-rummet.se.