:

Vad är skillnaden mellan WAN och LAN?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är skillnaden mellan WAN och LAN?
  2. Varför använder man skärmad kabel?
  3. Vad gör man på ett LAN?
  4. Vad används WAN porten till?
  5. Hur ser en WAN port ut?

Vad är skillnaden mellan WAN och LAN?

LAN är ett nätverk som täcker ett mindre geografiskt område, så som ett kontor, en våning eller en pumpstation. Så som namnen antyder, LAN är för mindre, lokala nätverk – medan WAN täcker större områden, så som städer, och också tillåter nätverk i olika länder att sammankopplas.

Varför använder man skärmad kabel?

Vi talar alltså om datanät, Ethernet, och syftet med skärmad kabel. Generellt kan sägas att skärmen i en nätverkskabel har till uppgift att skydda datasignalerna innanför skärmen. För kabeln till en elmotor exempelvis är syftet oftast det omvända, dvs att skydda utrustningen utanför skärmen.

Vad gör man på ett LAN?

Ett LAN-party är när ett antal datoranvändare träffas för att koppla samman datorerna i ett LAN (Local Area Network, Lokalt nätverk). Det i särklass vanligaste syftet med ett LAN-party är att spela datorspel mot varandra. Storleken på ett LAN kan variera från två till flera tusen deltagare.

Vad används WAN porten till?

Vad är WAN? WAN (Wide Area Network) är ett långdistansnätverk och finns över ett stort geografiskt område. Modemet skickar och tar emot information till och från internet via WAN-porten.

Hur ser en WAN port ut?

En hemmarouter kan sägas ha en utsida och en insida. Utsidan är internetanslutningen, som ansluts till en port på routern, ofta kallad en WAN-port. Insidan på routern är det lokala nätverket, eller LAN:et. En router har ofta flera portar som tillhör insidan och där man kan koppla in datorer och andra enheter.