:

Vad finns i lim?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad finns i lim?
  2. Vilket lim ska jag använda?
  3. Hur är lim dåligt för miljön?
  4. Vad gör man lim av?
  5. Vad är det för typ av belastning som kan uppstå vid limning?
  6. Är det farligt att få i sig lim?

Vad finns i lim?

Lim innehåller vanligen bindemedel, fyllmedel, lösningsmedel/spädningsmedel (vatten) samt vissa tillsatsmedel. För att ytterligare förbättra egenskaperna hos limmet kan t ex konserveringsmedel tillsättas för att förhindra mögelbildning.

Vilket lim ska jag använda?

Att välja rätt lim för din applikation är viktigt både för hållbarheten men även ur säkerhetssynpunkt. Den omgivande miljön påverkar vilket lim du ska använda precis som valet av material som ska monteras. Lim utomhus ställs för helt andra påfrestningar än lim inomhus, så som regn, sol, snö och vind.

Hur är lim dåligt för miljön?

Lim är vädligt dåligt för miljön för att de har massvis med dåliga kemikalier i den. Om du andas in tillräckligt med ångor så kväver du hjärnan lite och kan bli rätt snurrig i en minut eller två.

Vad gör man lim av?

Lim innehåller vanligen bindemedel, fyllmedel, lösningsmedel/spädningsmedel (vatten) samt vissa tillsatsmedel. För att ytterligare förbättra egenskaperna hos limmet kan t ex konserveringsmedel tillsättas för att förhindra mögelbildning.

Vad är det för typ av belastning som kan uppstå vid limning?

För limningar mot metaller krävs vanligen primärbindningar för att vattenbeständiga fogar ska uppstå. Alla plaster (= lim) är viskoelastiska. Detta får till följd att de ur belastningssynpunkt är mer påverkbara av temperatur och tid än till exempel metaller.

Är det farligt att få i sig lim?

limstift, textillim och tapetlim är relativt ofarliga. Lösningsmedelbaserade klister, t. ex. kontaktlim, modellim och solution, kan innebära risk vid intensiv inandning.