:

Vilka uppgifter har fettvävnad?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vilka uppgifter har fettvävnad?
 2. Vad heter det ämne som är kroppens energireserv?
 3. Hur lagras fettsyror i cellen?
 4. Var finns fettväv?
 5. Hur ser en Fettcell ut?
 6. Var i kroppen finns fettceller?
 7. I vilka livsmedel finns det mättat fett?
 8. Vad är Adipos?

Vilka uppgifter har fettvävnad?

Fettvävnad lagrar energi Fettvävnad innehåller många celler. Cellerna kan fyllas med fettdroppar och på det sättet lagra energi som kroppen kan behöva. Fettvävnad finns bland annat i underhuden och gör att värmen inte försvinner ut ur kroppen. Olika organ i buken skyddas också av fettvävnad.

Vad heter det ämne som är kroppens energireserv?

Fett ger kroppen energi i koncentrerad form och lagras i fettväven som energireserv. Fettväven är dessutom värmeisolerande och ger skydd åt inre organ. Fett behövs för att kroppen ska kunna bygga och reparera celler och tillverka hormoner och hormonliknande ämnen.

Hur lagras fettsyror i cellen?

Fett lagras i alla celler i så kallade lipiddroppar, en dynamisk organell som består av en kärna av triglycerid omgiven av fosfolipider, kolesterol och specifika proteiner. Vi har visat att lipiddroppar bildas vid membraner inne i cellen (1) och tillväxer, efter bildningen, genom sammanslagning (fusion)(2).

Var finns fettväv?

Stötdämpande funktion, fettväv finns bland annat runt många delar av kroppen som behöver skyddas för stötar, exempelvis i fotsulan och bakerst i ögonhålan. Isolerande funktion, fettväv har en kraftigt isolerande funktion, och den hjälper till att isolera organ som är känsliga för temperatur.

Hur ser en Fettcell ut?

Vita fettceller, vanligt fett med celler som innehåller stora fettdroppar och liten cytosol. Adipocyten, den vita fettcellen, finns subcutant företrädesvis i abdomen men också runt organen för dess upphängning och som skydd.

Var i kroppen finns fettceller?

Fettceller eller adipocyter är de celler som i kroppen specialiserats på att lagra in fett i form av triacylglyceroler i droppar i cytosolen, vilka kan ta upp en stor del av cellen och tränga undan cellkärnan. Fettet fungerar både som energi och isolering i kroppen och kan vid behov frisättas.

I vilka livsmedel finns det mättat fett?

Var finns mättat fett?

 • grädde, glass och bakverk.
 • choklad.
 • fet mjölk och fil.
 • smör och matfettsbandningar baserade på smör.
 • ost.
 • fett kött och charkprodukter som korv och bacon.
 • kokosfett.
 • palmolja.

Vad är Adipos?

Fettceller eller adipocyter är de celler som i kroppen specialiserats på att lagra in fett i form av triacylglyceroler i droppar i cytosolen, vilka kan ta upp en stor del av cellen och tränga undan cellkärnan. Fettet fungerar både som energi och isolering i kroppen och kan vid behov frisättas.