:

Vad menas med att beakta?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med att beakta?
  2. Kan man börja en mening med såsom?
  3. När använder man såsom?
  4. Kan man skriva men dock?
  5. Vad är dock på svenska?

Vad menas med att beakta?

beakta i sammansättningar Är skepa en synonym till göra sig till?

Kan man börja en mening med såsom?

Exempel: Mening med förkortad bisats: Sven kör som en galning. Mening med fullständig bisats: Sven kör, som en galning gör. "Som" kan ersättas av "såsom" här.

När använder man såsom?

Såsom (hopskrivet) används i följande betydelser: 1) i betydelsen 'liksom': Han spelar fotboll, såsom sin syster. 2) i betydelsen 'i rollen som': Såsom din lärare kan jag inte acceptera att du skolkar. 3) i betydelsen 'till exempel': Vanliga människor såsom du och jag.

Kan man skriva men dock?

Dock är av hävd ett tämligen formellt och skriftspråkligt ord. På senare år har jag emellertid noterat att dock dyker upp också i mer informella kontexter, till exempel på sociala medier.

Vad är dock på svenska?

dock, äldre nysvenska även doch, dogh med mera, fornsvenska doch, dogh, thok med mera, motsvarande danska dog, från medellågtyska doch = nyhögtyska (osv.) = det inhemska fornsvenska þō, forngutniska þau, fornisländska o. fornnorska. Etymologiskt identiskt är väl likbetyd.