:

Vad menas med ESD?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med ESD?
 2. Vad är ESD dator?
 3. Hur undviker man statisk elektricitet?
 4. Hur använder man en ESD matta?
 5. Varför blir det statisk elektricitet?
 6. Hur gör man sig av med statisk elektricitet?

Vad menas med ESD?

ESD (ElectroStatic Discharge) är statisk elektricitet som överförs från ett föremål till ett annat. I vardagen upplever vi ESD som en elektrisk stöt eller gnista, när vi exempelvis går på en matta eller går ut ur bilen och därefter rör vid metall.

Vad är ESD dator?

Begreppet ESD används ofta vid montering eller reparation av datorer. Många av komponenterna i en dator är känsliga mot statisk elektricitet och en elektrostatisk urladdning kan leda till att livslängden förkortas avsevärt eller att komponenten (ex hårddisk eller processor) förstörs omedelbart.

Hur undviker man statisk elektricitet?

Här är några trick att testa för att göra livet lite mindre spännande.

 1. Duscha svalare. Värme torkar ut både hud och hår så att statisk elektricitet har svårare att ledas bort. ...
 2. Mjuka upp dig själv. ...
 3. Torka kläderna lagom. ...
 4. Ladda ur kläder och hår. ...
 5. Testa en personlig åskledare.

Hur använder man en ESD matta?

ESD-mattan med tryckknappen. Andra delen är utformat som ett vägguttag dit datorns nätkabel ansluts. Datorns nätkabel är ansluten i sin andra ände till datorn och har då, via ett av dess stift, förbindelse med datorchassiet.

Varför blir det statisk elektricitet?

Statisk elektricitet är en obalans mellan positiv och negativ laddning. Men laddning gillar inte alls obalans. Laddade partiklar vill vara där det är precis lika mycket negativ som positiv laddning. För att uppfylla den här längtan efter balans, dras positiva laddningar till negativa, och negativa dras till positiva.

Hur gör man sig av med statisk elektricitet?

Här är några trick att testa för att göra livet lite mindre spännande.

 1. Duscha svalare. Värme torkar ut både hud och hår så att statisk elektricitet har svårare att ledas bort. ...
 2. Mjuka upp dig själv. ...
 3. Torka kläderna lagom. ...
 4. Ladda ur kläder och hår. ...
 5. Testa en personlig åskledare.