:

Vad är Trivseleldning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Trivseleldning?
  2. När får man elda i Huddinge kommun?
  3. När får man elda i Haninge kommun?
  4. Får man installera vedpanna?
  5. Får man elda i Huddinge?

Vad är Trivseleldning?

Några vägledande domar i mark- och miljööverdomstolen har definierat att trivseleldning innebär eldning upp till fyra timmar per tillfälle och högst två gånger per vecka.

När får man elda i Huddinge kommun?

Om du inte stör dina grannar får du elda i din trädgård två veckor om året, vecka 16 och 42. Grenar, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall är det tillåtet att elda. Det är du som eldar som är ansvarig för de störningar eller olyckor som kan uppstå.

När får man elda i Haninge kommun?

På våren får du elda under vecka 15 och 16 med föregående lördag och söndag, samt under valborgsmässoafton. På hösten får du elda under vecka 41 och 42 med föregående lördag och söndag. Bestämmelsen gäller likadant i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Får man installera vedpanna?

Boverket förbjuder alltså nyinstallation av kaminer, vedpannor och vedspisar, inklusive kaminer, pannor och spisar som eldas med pellets. Förbudet ska gälla från den 1:a juli. Förbudet gäller: fastbränsleeldade pannor, braskaminer, pelletseldade kaminer, spisinsatser, köksspisar och kökspannor.

Får man elda i Huddinge?

I Huddinge rekommenderas det som kallas trivseleldning när du eldar med ved, till exempel i din eldstad eller kakelugn. Det innebär att du inte bör elda oftare än två gånger per vecka och fyra timmar per tillfälle. Begränsningarna för att elda med ved inomhus beror på de hälsorisker som är förknippat med vedeldning.