:

Vad gäller för personalliggare?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad gäller för personalliggare?
  2. Vad får personalliggaren användas till?
  3. När måste man ha elektronisk personalliggare?
  4. Varför personalliggare?
  5. När måste man ha e liggare?
  6. Vad kostar en personalliggare?
  7. Är ID06 personligt?

Vad gäller för personalliggare?

Personalliggaren ska föras av entreprenören och innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter om entreprenören och de personer som är verksamma på arbetsplatsen. Personer som under kortare tid lastar och levererar material behöver inte registreras.

Vad får personalliggaren användas till?

En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som arbetar på din byggarbetsplats.

När måste man ha elektronisk personalliggare?

Elektronisk personalliggare krävs på byggplatser från . Företag som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare där man varje dag loggar vilka som är verksamma på sin byggarbetsplats.

Varför personalliggare?

Kravet på elektroniska personalliggare för byggarbetsplatser gäller fr.om. 1:a januari 2016 i syfte att försöka motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen (Skatteverket, 2016). Kontroll och granskning av personalliggare utförda av Skatteverket kan förekomma.

När måste man ha e liggare?

För att motverka förekomsten av svartarbete och för att få en sundare konkurrens inom bygg införs från och med den 1 januari 2016 krav på att använda en elektronisk personalliggare vid byggen. Lagen omfattar de flesta byggen där byggherren inte är en privatperson.

Vad kostar en personalliggare?

Det kostar 25 000 kronor att inte ha anmält en byggarbetsplats. Om personalliggare saknas eller är felaktig är avgiften 12 500 kronor. För varje person som inte är registrerad får arbetsgivaren böta 2 500 kronor.

Är ID06 personligt?

Ett personligt ID06-kort som är obligatoriskt för alla som vistas på en ID06-ansluten arbetsplats. Läsarutrustning eller mobilappar för in- och utregistrering i arbetsplatsens personalliggare med spårbara loggar. Ett digitalt system för personalliggare, som uppfyller lagkraven från 1 januari 2016.