:

När kan man ta bort dränage?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När kan man ta bort dränage?
  2. Kan man ha hål i lungan?
  3. Varför används dränage?
  4. Varför får man dränage?
  5. Kan man duscha med dränage?

När kan man ta bort dränage?

När den dagliga vätskeproduktionen är mindre än 200-250 mL kan dränaget tas bort. Under behandlingstiden är det viktigt att patienten mobiliseras så mycket det går även om dränaget är kopplat till sug i väggen. För att detta ska vara möjligt kan det behövas smärtstillande läkemedel, vilket ordineras av läkare.

Kan man ha hål i lungan?

För att lungorna ska hållas utspända finns ett visst undertryck i lungsäcken. Lufttrycket i lungsäcken förändras om det går hållungan eller lungsäcken. Då faller lungan helt eller delvis ihop.

Varför används dränage?

Dränaget kopplas till en engångssug som innehåller en uppsamlingskammare för vätska, vattenlås samt ett system där önskad sugstyrka kan ställas in och regleras (vid icke digitala dränage). Uppsamlingskammaren rymmer vanligen cirka 2500 mL. Vattenlåset låter luft passera ut från systemet men inte in.

Varför får man dränage?

Dränet kan också syfta till att tömma lungsäcken på luft vid pneumothorax och är då vanligen kopplat till en ventil eller vattenlås. Vattenlåset kan i sin tur vara kopplat till en fast eller mobil sug.

Kan man duscha med dränage?

Tejpen tål vatten och du kan därför duscha och tvätta dig som vanligt 24 timmar efter operationen. Du ska inte bada eller basta under de 4 första veckorna. Har du dränage ska du skydda stället där det går in. Ta bort tejpen en gång i veckan och rengör såret med tvål och vatten.