:

Kan man läsa Ekonomi utan matte 3?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan man läsa Ekonomi utan matte 3?
  2. Är matte 3 obligatoriskt?
  3. Är matte 3 obligatorisk för Ekonomi?
  4. Hur svår är matten på ekonomi?
  5. Vad händer om man inte klarar matte 3b?
  6. Kan man hoppa av matte 3?

Kan man läsa Ekonomi utan matte 3?

utbildningar i ekonomi på högskolenivå i Sverige kräver att man har godkänt betyg i matte 3b eller 3c. Inom Marknadsföring (som är mycket vitt och brett område med diverse olika varianter på utbildningar) kan det ev finnas utbildningar som kräver mindre matte.

Är matte 3 obligatoriskt?

svar på din fråga beror på Vilken inriktning du går - kika gärna på programplan för EK>> och du ser att på inriktningen Ekonomi är matt 3b Inriktningskurs och alla inriktningskurser är obligatoriska för elever som går just den inriktningen. På inriktningen Juridik är matte 3b är en valbar kurs.

Är matte 3 obligatorisk för Ekonomi?

Dessutom är matte 3b en OBLIGATORISK kurs på Inriktningen Ekonomi. Så, om du läser inriktning Ekonomi, måste du få BETYG (F-betyg är ok) som ska in i ditt examensbevis. Utan betyg i matte 3b kommer du inte uppfylla kraven för examensbevis från inirktning Ekonomi på EK.

Hur svår är matten på ekonomi?

Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi har upp till matte 3. Med tre kurser i matte kan man nog inte påstå att det " bara är matte på ekonomi". Det är en kurs mer än juridikinriktningen och Samhällsprogrammet som har upp till matte 2 (om man inte väljer till mer).

Vad händer om man inte klarar matte 3b?

med betyget F i matte 3b kan du mycket väl uppfylla kraven för examensbevis>> och med det också få Grundläggande behörighet till högskolestudier. Dock blir du inte behörig till de utbildningar på eftergymnasial nivå som specifikt kräver godkänt betyg i mate 3.

Kan man hoppa av matte 3?

Det kan vara möjligt att du vill läsa en utbildning där Matte 3b inte behövs för att vara behörig, sedan kan den finnas som behörighetskrav för andra utbildningar. Om du då vill läsa upp Matte 3b kan du göra prövning för att få upp betyget på kursen.