:

Vad kan jag bli inom offentlig förvaltning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan jag bli inom offentlig förvaltning?
  2. Är offentlig förvaltning en bra utbildning?
  3. Vad är offentlig förvaltning utbildning?
  4. Hur mycket tjänar offentlig förvaltning?
  5. Vad gör den offentliga förvaltningen?
  6. Vad menas med förvalt?
  7. Vad gör förvaltningsenheten?

Vad kan jag bli inom offentlig förvaltning?

Programmet Offentlig förvaltning och ledning ger dig kompetens för att arbeta som utredare, handläggare, administratör, projektledare eller chef. Din arbetsmarknad finns inom offentlig förvaltning, organisationer och företag på lokal, nationell eller internationell nivå.

Är offentlig förvaltning en bra utbildning?

En offentlig förvaltning-utbildning leder ofta till goda chanser att få jobb efter examen, och är högst attraktiv hos offentliga arbetsgivare. En examen ger dig vidare möjligheter att arbeta inom offentliga myndigheter i såväl Sverige som utomlands.

Vad är offentlig förvaltning utbildning?

Om utbildningen Inom programmet läser du kurser i det flervetenskapliga ämnet offentlig förvaltning (Public Administration) inriktade på politik, organisation, ekonomi och juridik. Du lär dig hur den offentliga förvaltningen organiseras och styrs, vilka lagar som gäller och vilka ideologiska principer som ligger bakom.

Hur mycket tjänar offentlig förvaltning?

41 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad gör den offentliga förvaltningen?

Området omfattar bland annat ledning, styrning och organisation i staten, utveckling av service och effektivitet, staten som arbetsgivare, regional samordning i länen, statens ansvar som arbetsgivare samt skötsel och förvaltning av statens fastigheter.

Vad menas med förvalt?

Förvaltning är administration av tillgångar för en huvudmans räkning. Det kan också definieras som en process med vissa sociala element för att uppnå specifika organisationsmål. Förvaltning kan bland annat syfta till att ge ekonomisk avkastning till huvudmannen.

Vad gör förvaltningsenheten?

Förvaltningsenheten. Förvaltningsenheten ansvarar huvudsakligen för permutationsansökningar och stämpelskatt samt utför kanslistöd åt ett flertal nämnder.