:

Vad gäller vid kontraktsbrott?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller vid kontraktsbrott?
 2. Kan man enligt avtal?
 3. Vad händer om en hyresgäst bryter mot några skyldigheter?
 4. Kan avtal korsord?
 5. Vad har en hyresgäst för rättigheter och skyldigheter?

Vad gäller vid kontraktsbrott?

För ett köpeavtal är exempelvis felaktig vara ett kontraktsbrott, dvs det behöver inte vara uppsåtligen. Ett kontraktsbrott är inte ett brott ur straffrättsligt perspektiv, och kan därmed inte leda till straff, men däremot civilrättsliga sanktioner som exempelvis skadestånd, prisavdrag eller avtalets hävning.

Kan man enligt avtal?

Fråga: Är muntliga avtal bindande, och krävs det ibland skriftliga avtal? Svar: Huvudregeln är att ett avtal mellan två parter är bindande oavsett om det är skriftligt eller muntligt. Men skulle du och konsumenten bli oense, är en muntlig överenskommelse svår att bevisa.

Vad händer om en hyresgäst bryter mot några skyldigheter?

När en hyresgäst inte fullgör sina skyldigheter gentemot hyresvärden är det främst två påföljder som kommer i fråga, skadestånd och förverkande av hyresrätten. Vid förverkande sägs hyresgästen upp för omedelbar avflyttning utan någon rätt till eventuellt skadestånd.

Kan avtal korsord?

Synonymer till avtal

 • förbindelse.
 • kontrakt.
 • pakt.
 • samförstånd.
 • uppgörelse.
 • överenskommelse.

Vad har en hyresgäst för rättigheter och skyldigheter?

Du ska vara aktsam och se till att lägenheten är ren och fin samt fri från skadedjur. Skulle en skada uppstå på grund av att du är oaktsam ska du som hyresgäst ersätta hyresvärden för skadan. Du är anmälningsskyldig av alla skador som uppkommer i din lägenhet och måste anmäla dessa till din hyresvärd.