:

Vilka uppgifter är känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vilka uppgifter är känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen?
 2. När ska man anmäla en Personuppgiftsincident?
 3. Vilka uppgifter anses vara personuppgifter i dataskyddsförordningen?
 4. Hur bryter man mot GDPR?
 5. Vad kostar det att bryta mot GDPR?
 6. Får kommunen lämna ut personuppgifter?

Vilka uppgifter är känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen?

Vad är känsliga personuppgifter?

 • etniskt ursprung.
 • politiska åsikter.
 • religiös eller filosofisk övertygelse.
 • medlemskap i en fackförening.
 • hälsa.
 • en persons sexualliv eller sexuella läggning.
 • genetiska uppgifter.
 • biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person.

När ska man anmäla en Personuppgiftsincident?

Anmäl personuppgiftsincidenten inom 72 timmar efter det att den har upptäckts. All information ska, om möjligt, lämnas samtidigt. Om inte all information finns tillgänglig inom 72 timmar kan ni komplettera senare.

Vilka uppgifter anses vara personuppgifter i dataskyddsförordningen?

Vad är personuppgifter?

 • ditt namn.
 • din adress.
 • din e-postadress.
 • ditt personnummer.
 • ditt id-kortnummer.
 • ditt telefonnummer.
 • din IP-adress när du surfar på nätet.
 • ett foto av dig.

Hur bryter man mot GDPR?

Om du tycker att någon behandlar personuppgifter om dig på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen (GDPR) kan du lämna in ett klagomål till oss.

Vad kostar det att bryta mot GDPR?

En nyhet är att Datainspektionen kan besluta att ett företag som inte följer reglerna i förordningen ska betala en administrativ sanktionsavgift, vilket är en form av böter. Sanktionsavgiften kan vara upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av den globala årsomsättningen.

Får kommunen lämna ut personuppgifter?

Offentlighetsprincipen gäller Information som kommer in till kommunen blir allmänna handlingar. Om uppgifterna inte omfattas av sekretess lämnas de ut om någon begär det. Det betyder att personuppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.