:

När syns Saturnus?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När syns Saturnus?
  2. När var planeten Jupiter känd?
  3. Vad är vindar på Jupiter?
  4. Vad består Jupiter av väte?
  5. Hur många månar har Jupiter i solsystemet?

När syns Saturnus?

Saturnus kan fortfarande ses i stjärnbilden Jungfrun under aprilnätterna. Saturnus är i närheten av Spica, Jungfruns mest ljusstarka stjärna. Planeten ser ut att lysa lite starkare än stjärnan. Uranus och Neptunus kan möjligtvis ses med kikare eller teleskop till hösten.

När var planeten Jupiter känd?

Jupiter har varit känd sedan forntiden som en vandringsstjärna, men studerades inte närmare förrän omkring 1610, när Galilei Galileo observerade den och dess fyra största månar genom sitt teleskop. Planeten Jupiter är uppkallad efter den högsta guden i det romerska mytologin: Guden över åska och blixtar.

Vad är vindar på Jupiter?

Det finns vindar på Jupiter, precis som på jorden, och de rör sig i bälten från öst till väst och i motsatt riktning. På gränserna mellan vindbältena virvlar gasen runt, varpå det uppstår lokala stormar. Den största stormen kallas den stora röda fläcken och den täcker ett område som motsvarar 2–3 gånger jordens storlek.

Vad består Jupiter av väte?

Jupiter består till största delen av väte. I atmosfärens övre lager blandas vätet med andra ämnen och bildar moln. Molntäckets tjocklek är cirka 80 km. Temperaturen och trycket stiger med avtagande avstånd till centrum och vätet pressas samman av tyngdkraften. Jupiters yttre skikt består av vätemolekyler bestående av två atomer.

Hur många månar har Jupiter i solsystemet?

Jupiters månar. Jupiter har 79 kända månar, men det uppskattas att planeten faktiskt kan ha så många som 100 månar. Jupiter har fler månar än någon annan planet i solsystemet. Många av Jupiters månar är asteroider, som planeten har fångat in med sin enorma gravitationskraft.