:

Hur hävda dolt fel?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur hävda dolt fel?
  2. Kan man som köpare teckna dolda fel försäkring?
  3. Vad kostar en försäkring mot dolda fel?
  4. När kan man teckna dolda fel försäkring?
  5. Vad täcker inte dolda fel försäkring hus?
  6. Vem betalar för dolda fel?

Hur hävda dolt fel?

Du kan klaga på ett dolt fel i upp till tio år från det att du fick tillträde till huset, men tänk på att du måste klaga inom rimlig tid från det att du upptäckte felet. Du kan kräva avdrag på köpesumman. Om felet är av väsentlig betydelse kan du inom ett år från tillträdet kräva att kontraktet hävs.

Kan man som köpare teckna dolda fel försäkring?

En förutsättning för att kunna teckna denna försäkring är att det görs en besiktning av ditt hus. Denna besiktning behöver dock ej vara utförd innan försäljningen startat. Får du tillåtelse av din kommande köpare har du möjlighet att teckna försäkringenköparens besiktning.

Vad kostar en försäkring mot dolda fel?

Vad är priset på en dolda-fel försäkring? Det varierar mellan 5 0 kronor beroende på bostad och innehåll.

När kan man teckna dolda fel försäkring?

Dolda fel är fel som finns i en fastighet redan när du köper den, men som du rimligen inte kan upptäcka vid en besiktning eller förvänta dig utifrån fastighetens ålder och konstruktion. Den som säljer har ansvar i hela tio år för dolda fel som upptäcks efter att den nye ägaren har flyttat in.

Vad täcker inte dolda fel försäkring hus?

Följande är exempel på vad försäkringen inte täcker: Dolda fel som understiger 0,2 prisbasbelopp, vilket motsvarar 9 520 kronor (2021) Värmeinstallation. Vatteninstallation. Fel i vitvaror.

Vem betalar för dolda fel?

Som säljare har du ansvar för dolda fel i tio år från köparens tillträde. Du bör därför upplysa köparen om de fel och brister som du vet att fastigheten har, men som är svåra eller omöjliga för en köpare eller besiktningsman att upptäcka.